Орох дуртай сайтууд

Monday, May 28, 2012

Хөвсгөл: Далийн ягаан цэцэг

Далийн ягаан цэцгэн дунд суухаар ядаргаа арилдаг гэнэ. Анх сууж байгаа хүн 10 дээш минут сууж болохгүй. Бага багаар дасгаж минутаа уртасган суудаг гэнэ лээ.

No comments:

Post a Comment